zuzana-berova

Zuzana Berová

Tel.: +421 903 537 987
E-mail: zuzanaberova@gmail.com

Ako čas išiel a ja som rástla, rástlo aj moje presvedčenie byť UČITEĽKOU. Bezkonkurečne zvíťazili počty a ja som s nadšením a zápalom vtrhla do tried s rozhodnutím tento plameň vášne k matematike vložiť do sŕdc mojich žiakov.

Niekde zahorelo, niekde tlelo, … niekde ani plamienok.

A tak som horela viac a viac. V okamžiku, keď sa tento oheň premenil na pyramídu zúfalstva a beznádeje, mala som iba dve možnosti. Zhorieť a pridať pár zrniek popola, ktoré odveje vietor do zabudnutia, alebo zmeniť svoj život. Pozrieť sa pozorne na seba a na to čo a ako robím.

Moja cesta za mojím životným poslaním mala niekoľko odbočiek. Každá ma však presvedčila, že moje miesto je v školstve. Skúsenosti získané za katedrou, na manažérskej stoličke, pred vizážistickým zrkadlom, poznatky zhromaždené štúdiom najmodernejších poznatkov neuro a pedago vied, iné pohľady sprostredkované tisíckami učiteľov na seminároch a konferenciách, písanie učebníc a pracovných zošitov, rodičovské úspechy a prešľapy…

Objavila som svoje životné poslanie. Vydala som sa cestou Riadeného Aktívneho Učenia a šírením jeho myšlienok chcem prispieť ku zmene školstva a šťastiu všetkých, ktorí sú jeho súčasťou. Chcem byť tou zmenou, ktorú túžim vidieť okolo seba.

skúsenosti: učiteľka, manažérka, autorka učebníc, didaktických materiálov, popularizačných a odborných článkov, rozhlasových scenárov a kníh osobného rozvoja


silná stránka: spájam školský, mimoškolský a odborný svet a ponúkam iný pohľad na školu a vyučovanie (nielen) matematiky cez optiku Riadeného Aktívneho Učenia


túžba: inšpirovať ku zmene